YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Koçluk yaklaşımı, yöneticileri cesaretlendirir. Yeni bir bakış açısı kazandırır. Yöneticilerin yeni yollar keşfetmesini, daha iyiye odaklanmasını sağlar. Yaşamlarını dengeye sokarak; uyumlu, anlamlı devam edebilmelerini, başarıyı müdahale halinden çıkarıp yaşam tarzı haline getirmesine hizmet eder. Eski kalıplardan kurtulup, kendilerini ileriye götürecek yeni düşünce sistemlerine sahip olmalarını sağlar. Koçluk; yöneticinin takımına liderlik ettiği, vizyonunu paylaşarak insanları harekete geçirdiği, örnek davranışlarıyla kurumuna değer kattığı, birlikte çalıştığı kişileri yetiştirip geliştirdiği en önemli rollerinden biridir.

Üst düzey konuma gelen yöneticilerin çok azı bu konumda başarılı olmak için gereken bilgi, beceri ve ustalığa sahiptir. Hata yapma eğilimi gösteren bu tarz yöneticiler için koçluk gerçekçi bir çözümdür.

Yöneticiler koçluk sayesinde; kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirebilir, kendilerine özeleştiri yapabilir, kişisel ve öznel sınırlarının bilincine vararak, bunlardan kurtulmanın yollarını öğrenebilir, iş görenlerinin hedef ve stratejisiyle bütünleşmesini sağlayabilir, karar verme, iletişim, uygulama becerilerini geliştirebilir, esnek bir yönetim kazanabilir, etkili geri bildirim yeteneğine sahip olarak zamanlarını etkili bir şekilde yönetebilirler.

Yönetici Koçluğu yaklaşımı ile ilgili olarak uluslar arası yapılan araştırmalarda, yöneticilerin ve çalışanların öğrenmesi, gelişmesi ve yüksek performans göstermesi amacıyla uygulanan koçluğun örgütlerin varlığını ve büyümesini olumlu etkilediğini ortaya çıkarmıştır.

Araştırmaya katılan kurumlarda koçluk uygulamasından sonra, verimlilik de % 53, kalitede % 48, organizasyonel güçlenmede % 48, müşteri memnuniyetinde % 39, çalışan bağlılığında % 32, maliyet düşüşünde % 23, karlılık da % 22 artışlar olduğu görülmüştür. Koçluk hizmetlerine yatırım yapan araştırmaya katılan bu şirketler, bu yatırımdan yaklaşık 6 kat maddi geri dönüş sağlamıştır.

Yine aynı araştırmaya göre koçluk uygulamasından sonra yöneticilerdeki gelişmelere bakıldığında, astlarla iş ilişkisi % 77, üstlerle iş ilişkisi % 71, ekip çalışması % 67, eşit seviyede iş ilişkisi % 63, çalışan memnuniyeti % 61, çatışma azalması % 52, taahhüt % 44, müşteri ilişkilerinde % 37’dir.

 • Nihai Sorumluluk
 • İletişim Alıştırmaları
 • İletişimin Gücü
 • İletişime Liderlik Etmek
 • Stratejik Yönetim
 • Yüksek Performanslı Takım Liderliği
 • A Takımı Oyuncuları
 • Durumsal Liderlik
 • Etkili Koçluk
 • Etkili Toplantılar
 • Maksimum Liderlik
 • Başarıyı Ölçümlemek
 • Yüksek Performans Kültürü Oluşturmak
 • Gerçek Liderlik
 • Faal Koçluk
 • Özet

NOT; Eğitim içerikleri ve zaman planlamaları yöneticilerle görüşülerek özel olarak planlanmaktadır.

Züleyha Kurt Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

İletişime Geçmek için..