HİPNOZ PRACTITIONER EĞİTİMİ

Bilinçaltı potansiyelinizi güce dönüştürün!

İnsan mekanizması beyni iki ayrı sistematikten oluşmaktadır. Bilinç ve bilinçaltı. Hipnoz, bilinçaltının derinliklerine iner, yapılan her davranış ve yaşanılan her duygunun, hafızanızdaki kaydıyla ve bunların sonuçlarıyla ilgilenir.

Hayat boyunca yaşadığınız ve yaptığınız her şey olumlu veya olumsuz bilnçaltı davranış kayıtları ve kalıpları oluşturdu. Memnun olmadığınız duygu ve davranışları değiştirerek yeniden düzenleye bilir, deyim yerindeyse bilinç altınızı reforme edebilirsiniz.

Hipnozu; Sporda, Sağlıkta, Eğitimde, Kötü Alışkanlıklar ve Madde Bağımlıkları Tedavisinde, Duygu ve  Durum Yönetiminde, Liderlik ve Sahne Performanslarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

HİPNOZ PRACTITIONER EĞİTİMİ ALT BAŞLIKLARI

 • Hipnoz Durumu Nedir?
 • Ericson Hipnozu
 • Bilinçsiz Zihnin Temel Özellikleri
 • Hipnozun Aşamaları
 • Dolaylı Telkinde Dil Kalıpları
 • Trans Hazırlığı
 • Telkine Yatkınlık Testleri
 • Hipnotik İyileştirme Panagması
 • Derinleştirme Teknikleri
 • Hipnoz Sonrası Telkinler
 • Uygulama Kapsamları
 • Sigara Bırakma
 • Kilo Verme
 • Rahatlama İçin Hipnoz Uygulamaları
 • Ericson Uygulamaları
 • Klasik Hipnoz Uygulaması
 • Bütünleştirme

HİPNOZ EĞİTİMİYLE NELER KAZANACAKSINIZ

 • Bilinçaltı yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaksınız!
 • Kendinizin ve davranışlarınızın bilinçaltı potansiyelini açığa çıkaracaksınız!
 • Bugüne kadar bilinmeyen tanınmayan aynı bir algı ve frekanslar sistemini tanıyarak bakış açınızı genişletmiş olacaksınız.
 • Uygulamalı öğreneceğiniz tekniklerle bu alanda uzmanlaşacaksınız
 • Sonuç odaklı,etkin psikolojik destek veriyor olacaksınız.

EĞİTİM SÜRESİ: Toplam 40 saattir. Eğitim programı grup ya da kişisel olarak ayrı ayrı planlanmaktadır.

Züleyha Kurt Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

İletişime Geçmek için..